არტიკლი


თქვენ ალბათ შენიშნეთ, რომ ფრანგულ ენაში თითოეულ სიტყვას (არსებით სახელს) წინ უძღვის პატარა სიტყვა - ეს არის არტიკლი. ქართულ ენაში არტიკლის შესატყვისი არ არსებობს. ფრანგულ ენაში არტიკლი აღნიშნავს საგნის სქესს, რიცხვსა და ტიპს. არსებობს ორი სახის არტიკლი: განსაზღვრული და განუსაზღვრელი.

 

image001

 

un

une

des

 

განსაზღვრული არტიკლის გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც საგანი ერთხელ უკვე მოხსენებულია და მსმენელს წარმოდგენა აქვს, თუ რომელ კონკრეტულ საგანზეა საუბარი.

image002

 

le

la

les

 

როგორც ქართულ ენაში, ფრანგულშიც არის ზმნა, რომელიც პირსა და რიცხვში იუღლება. მოდით ვნახოთ, როგორ იუღლება ზმნა « être » - « ყოფნა »

 

image00003

 

je suis  მე ვარ

tu es  შენ ხარ

il est  ის არის (მამრ)

elle est  ის არის (მდედრ)

nous sommes  ჩვენ ვართ

vous êtes თქვენ ხართ

ils sont  ისინი არიან (მამრ)

elles sont  ისინი არიან (მდედრ)

 

სალაპარაკო ენაში ხშირად შევხვდებით შემდეგ ფორმებს:

t'es

 

tu es   შენ ხარ

t'es  შენ ხარ

 

ახლა თქვენი ჯერია, მოდით თქვით მსგავსი ფრაზები:

 

image005

 

Je suis Polonais  მე ვარ პოლონელი

Je suis Polonaise  მე ვარ პოლონელი

Je suis Tomek  მე ვარ ტომეკი

Je suis Julia  მე ვარ ჟულია

Je suis cool  მე მაგარი ვარ

Je suis chouette  მე მაგარი ვარ

 

t'es

 

T'es une brute  ხულიგანი ხარ

T'es génial  გენიალური ხარ

T'es géniale  გენიალური ხარ

T'es un monstre  მონსტრი ხარ