"ორი სხვადასხვა ასო იკითხება როგორც ერთი ბგერა - ასოთშეთანხმებები/დიფთონგები 

 

ალბათ შევნიშნეთ, რომ ფრანგულის ზოგიერთი ასო-ბგერა გავს ქართულისას მაგალითად "b", "v", "d". და ა.შ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართული ენისთვის დიფთონგები არ არის დამახასიათებელი.

 

ვნახეთ ზოგიერთი განსხავებული ბგერებიც, მაგალითდ "e" და "o" ნაირსახეობები.

 

ახლა, აღსანიშნავია დიფთონგი "ai" რომელიც იკითხება როგორც ღია "e".

 

მოდით, ვნახოთ მაგალითები:

 

Françai

Polonai

chaise 

ouai

j’ai 

 

 

შიძლება თქვენ კიდევ შენიშნეთ სხვა ასოთა წყვილები რომლებიც ერთ ბგერად ისმის?

 

მაგალითად, თქვენ იცით როგორ იკითხება ფრანგული ასო-ბგერა "u" სიტყვა "Salut" ში   ?

 

აღსანიშნავია, რომ თუ მას დაემატება ასობგერა "o", ანუ შეგვხვდება სიტყვაში ფორმით "ou" - ერთად წაიკითხება, როგორც ქართული "უ". მოდით მოვუსმინოთ მაგალითებს:

 

bonjou

jouer 

scou

courage 

pou

toujours 

course 

 

აი ახლა ვნახოთ საიდუმლო.


იცით საიდან მომდინარეობს სიტყვა "შამპანური"?

 

საფრანგეთის რეგიონიდან, რომელსაც ჰქვია "შამპანი" და სადაც აწარმოებენ შუშხუნა ღვინოს, რომელსაც იგივე სახელი აქვს რაც რეგიონს.

 

ახლა გავარჩიოთ შემდეგი დიფთონგი "ch" - ქართული ასო-ბგერა "შ". მოდით, მოვუსმინოთ მაგალითებს:

 

chaise 

chouette 

chéri 

vach

chocolat 

chou 

cache-cach

 

ახლა რაც შეეხება ბგერა "oi" -ს.

 

თქვენ ამბობთ : ოჰ, რა ძნელია!

მე გპასუხობთ: არაააა, მარტივია!

 

გავარჩიოთ დიფთონგი - "oi" – ქართული ბგერა- "უა" და მოვუსმინოთ მაგალითებს:

 

toi 

moi 

quoi 

voilà 

choi

troi

foi

droi